Yükleniyor...

YAZILI ÇEVİRİ HİZMETLERİ

Yazılı Çeviri Hizmetleri Skopos Çeviri Hizmetleri, yaygın çevirmen ağı sayesinde çeşitli dillerde yazılı çeviri hizmeti sunmaktadır. Çevirmenlerimiz, hukuki, teknik veya tıbbi metinler gibi uzmanlık gerektiren konularda da çeviri yapmaktadır. Skopos Çeviri Hizmetleri, belirli bir dilde yazılan kaynak metni, aynı anda birçok erek dile çeviri hizmeti de sunmaktadır.

Yazılı çeviri hizmeti sunduğumuz başlıca konu ve maddeler şöyle sıralanabilir:

HUKUKİ ÇEVİRİLER: Hukuki ve Ticari anlaşmalar, uluslararası anlaşmalar ve sözleşmeler, protokol ve direktifler, tutanaklar, dava dilekçeleri, yönetmelik ve mevzuatlar, mahkeme kararları, vekaletnameler, imza sirküleri, mali raporlar ve beyannameler, dilekçeler, kredi anlaşmaları, banka referans-teminat mektupları, bilançolar, kar/zarar cetvelleri, ticaret sicil gazeteleri, fatura, senet, vs. çevirileri.
TEKNİK ÇEVİRİLER: Her türlü üretim, imalat, bakım, kullanım kılavuzları, inşaat endüstri, iletişim, altyapı, kimya, biyoloji, makine, tekstil sektörüne ilişkin çeviriler, şartnameler, vs. çevirileri.
TIP ÇEVİRİLERİ: Tıp ve eczacılık alanında her türlü makale, tez çevirileri, tıbbi cihaz ve aygıtlarının işlem, kullanım ve bakım kılavuzları, sağlık raporları, reçeteler, ilaç prospektüsleri, vs. çevirileri.
EDEBİ ÇEVİRİLER: Her türlü kitap, hikaye, deneme, vs. çevirileri.
BASIN METNİ ÇEVİRİLERİ: Gazete, dergi, makale, haber, vs. çevirileri.
DİĞER ÇEVİRİLER: Sosyal bilimler çevirileri, nüfus cüzdanı, pasaport, diploma, öğrenci belgesi, transkript, katalog, tez, ödev, web sayfası, deşifre çevirileri.

İSTEĞİNİZ ÜZERE YAZILI ÇEVİRİLERİNİZ NOTERDEN TASDİKLİ TESLİM EDİLİR

SKOPOS Çeviri Hizmetleri'nde yazılı çeviri projelerin geçtiği aşamaları özetlemek gerekirse:
● Yazılı çeviri proje öncesi yapılacak çeviri dikkatlice incelenerek, her bir proje için o projenin niteliğine uygun ve bu alanda uzman bir çevirmen kadrosu görevlendirilir.
● Çalışanlarımız sadece ana dillerine çeviri yapmaktadır.
● Çeviri esnasında, çevirmenler gerektiğinde konunun uzmanları ile irtibat halinde olmaktadır.
● Teslimat öncesinde üçüncü bir kişi son kontrolü gerçekleştirmektedir.
● Aynı müşterinin işleri aynı ekip tarafından çevrilmektedir (Çevirmen, redaktör, editör, terminoloji uzmanı)
● Çevirmenlerimiz redaktörün kontrolü sonrasında belirtilen olası değişiklikleri gözden geçirmektedir.